ZŠ a MŠ Nemojany
ZŠ a MŠ Nemojany

2. ročník

ÚTERÝ 18. 6. 2024

DÚ - M - některé děti PS s. 30/3

učivo pro chybějící děti:

M  - PS s. 30

 

PONDĚLÍ 17.6.2024

DÚ - M - některé děti PS s. 29 - viz hvězdička

 

PÁTEK 14.6.

M - s. 28

 

ČTVRTEK 13.6.

M - s. 27

 

STŘEDA 12. 6. 2024

Dú - některé děti viz hvězdička Moje počítání s. 26

 

ÚTERÝ 11. 6. 2024

PROSÍM O VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY NA VÝLET - PODPIS RODIČE A POSLAT DO ŠKOLY, DĚKUJI

 

 

PÁTEK 7. 6. 2024

učivo pro chybějící děti:

M - Moje počítání s. 25 (+ slovesa podtrhovat vlnovkou zelenou větou - kolik sloves - tolik vět - 1 sloveso - věta jednoduchá, více sloves - souvětí)

ČJ - PS s. 44/1 + přepsat do sešitu 2 věty

 

ČTVRTEK 6. 6. 2024

dú - doporučuji číst každý den

Některé děti viz M - Moje počítání s. 24 - hvězdička

 

učivo pro chybějící děti:

M - Moje počítání s. 24

AJ - PS s. 54, 55

 

STŘEDA 5.6.2024

učivo pro chybějící děti:

Čj -PS s.43

M- Moje počítání s. 23

 

ÚTERÝ 4. 6. 2024

učivo pro chybějící děti:

ČJ - https://edu.ceskatelevize.cz/video/16364-co-vsechno-umi-pocasi-bourka

PS s. 43/1 + opsat 4 věty (klidně i celé)

M - Moje počítání s. 22

AJ - téma Playtime, https://wordwall.net/cs/resource/30739063/happy-house-2-playtime-quiz, PS s. 52

https://wordwall.net/cs/resource/14749724/happy-house-2-playtime-unit-7

https://wordwall.net/cs/resource/15586391/happy-house-2-unit-7-playtime-outdoor-activities

PS s. 53, poslech k úkolu zde: https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD2_Track_33.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

PONDĚLÍ 3. 6. 2024

V ČERVNU SE BUDU SNAŽIT DĚTEM MINIMALIZOVAT DOMÁCÍ ÚKOLY, ČTENÍ VŠAK DOPORUČUJI IDEÁLNĚ KAŽDÝ DEN (stačí chvilka)

 

DÚ - NENÍ, něktěré děti dokončit M - PS s. 21

učivo pro chybějící děti:

ČJ - 03_06_ČJ.docx 

M - procvičování sčítání a odčítání do 100 + Moje počítání s. 21

 

PÁTEK 31. 5. 2024

DÚ - NENÍ

učivo pro chybějící děti:

M - Moje počítání s. 20

dnes bylo sportovní dopoledne

 

ČTVRTEK 30. 5. 2024

DÚ - M -  online úkol https://skolakov.eu/matematika/3-trida/matematicke-minutovky-3/opakovani-scitani-a-odcitani-do-100/typ-5/priklady1.html

učivo pro chybějící děti:

ČJ - doplnění + přepis: ČJ_30_05_2024.docx 

M - Moje počítání s. 19

 

STŘEDA 29. 5. 2024

DÚ -ČJ PS s. 42/2

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 42/1 + přepis vět do sešitu

M - Moje počítání s. 18

 

ÚTERÝ 28.5.2024

Dú - některé děti viz Moje počítání s. 17

 

učivo pro chybějící děti:

Čj - PS s. 41

M - Moje počítání s. 17

Aj - PS s. 50,51

 

 

PONDĚLÍ 27. 5. 2024

DÚ - oprava diktátu vět

M - násobilka 8, učit se násobilkovou řadu, online úkol: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/mysky/nasobeni8priklad1.htm

 

učení pro chybějící děti:

M - Moje počítání s. 16, násobilka 8, https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/mysky/nasobeni8priklad1.htm

PRV - PS s. 72

 

ČTVRTEK 23. 5. 2024

- některým dětem zůstává domácí úkol  ze včerejška přepis, případně jeho oprava

+ čtení knihy - všichni - doporučuji opravdu každý den (stačí chvilka)

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - dnes čtení, práce s textem

M - geometrie: Geometrie_23_05.pdf

 

STŘEDA 22. 5. 2024

DÚ - ČJ - sešit psaní - doplnění písmen + přepis 3 věty

NA ZÍTRA SI PŘINÉST PRAVÍTKO A TUŽKU NA RÝSOVÁNÍ (Č. 3 NEBO Č. 2)

učivo pro chybějící děti:

ČJ - přepis 22_05.docx 

M - červený PS s. 14 (možno také počítat v zelené matematice)

 

ÚTERÝ 21. 5. 2024

Dú - učit se násobilku 7, některé děti dokončit M - PS s. 13

dnes čajový den

 

pro chybějící děti:

ČJ - děti si mohou pustit video o čaji: https://decko.ceskatelevize.cz/video/i824192 + o léčivých a jedovatých rostlinách: https://edu.ceskatelevize.cz/video/4877-lecive-nebo-jedovate

+ vyplnit pracovní list - konvičku čaj.pdf . Na první řádek: téma (čaj), na druhý řádek 2 slova (jaký čaj je: např. černý, zelený, léčivý...), na třetí řádek: slovesa - co se s čajem dělá nebo co se s ním děje (např. vařit, trhat, sušit, pít...), na čtvrtý řádek - věta o čaji o čtyřech slovech (např. Čaj pochází z Číny.), na pátý řádek synonymum či slovo nadřazené (např. nápoj)

M - červený PS Moje počítání s. 13

AJ - PS s. 48, 49 + vyrobit knížečku: s. 71, 72. 

 

PONDĚLÍ 20. 5. 2024

- ČJ PS s. 39/2

M - vypočítat sloupeček příkladů nalepených v čefveném PS Moje počítání + procvičovat násobilku 7

 

učivo pro chybějící děti: 

ČJ - PS s. 39

M - násobilka 7 https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/nazorna-nasobilka-7/pocitame.html, PS červený s. 12

PRV - PS s. 69

 

PÁTEK 17. 5. 2024

DÚ - některé děti oprava diktátu s vizuální oporou

učivo pro chybějící děti:

ČJ - diktát psaní slov s vizuální oporou (dětem nadiktovat slovo, pak slovo napsat, aby si dítě překontrolovalo): soused, Vojtěch, probuď se, řetěz, polož to, Josef, holub, příkop, sladký med

PS s. 38 (k úkolu č. 1 zde můžete dětem přečíst část textu o významu vos:  Vosy jsou přitom úplně stejně “užitečné” jako včely. Sice nevyrábějí med, ale na oplátku se živí hmyzem, který rostliny nevítají, a opylují je právě tak jako včely. Také hubí hmyzí škůdce, zbavují zeleninu od housenek. Že jsou na rozdíl od včel lidmi méně ceněné, tak nedává žádný smysl. zde také video pro děti o vose: https://edu.ceskatelevize.cz/video/4692-vosa-obecna

Koho by téma vos více zajímalo, tak např. zde: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vcely-mame-radi-proc-ale-nenavidime-vosy#google_vignette  více info např. ještě zde https://magazin.aktualne.cz/mnozi-je-nesnaseji-ale-nepravem-vosyjsou-uzitecne-ukazuje-no/r~cc0e23c0abee11ebb234ac1f6b220ee8/

M - geometrie - rýsování: 17_05_M_rýsování úseček.pdf + trénovat přesné rýsování úseček

 

PRV - video: https://edu.ceskatelevize.cz/video/4052-proc-mame-rocni-obdobi

PS s. 68 - Rok - Já to hravě zvládnu,

 

ČTVRTEK 16. 5. 2024

- dnes se ponoř pořádně do čtení, jestli ještě nečteš nějakou knížku, tak si ji vyber a začni číst

učivo pro chybějící děti:

ČJ - hodina čtení a práce s textem

M - červený PS s. 11

AJ - téma hodiny Clothes: můžeš procvičovat online: https://www.liveworksheets.com/w/en/english-second-language-esl/2050621

 

STŘEDA 15. 5. 2024

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 37

M - červený PS s. 10

 

ÚTERÝ 14. 5. 2024

DÚ - ČJ - viz lísteček v malém sešitě (doplňování y/i, přepis vět (co děti zvládnou, ideálně 2 věty), určení slovních druhů.

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - přepis textu: 14_05_ČJ.docx

M - červený PS s. 9 + procvičování sčítání https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

AJ - téma hodiny: I´m wearing... písnička: https://www.youtube.com/watch?v=ZkIzvwfvpGg + PS s. 47 (napsat si slovíčka k obrázkům) + další téma: Weather: písnička: https://www.youtube.com/watch?v=tfAB4BXSHOA

 

PONDĚLÍ 9. 5. 2024

DÚ - M - procvičování násobilky 6 - celý týden, 

online úkol: procvičování dělení 6: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/papousek/deleni6priklad1.htm#

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 36/1,2 (případně i úkol č. 3)

M - červené Moje počítání s. 8, + online procvičování: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/papousek/nasobeni6priklad1.htm, procvičování násobilky 6

DÚ - M - procvičování dělení 6: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/papousek/deleni6priklad1.htm#

 

PÁTEK 8. 5. 2024

DÚ - NENÍ

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 35

M - červené Moje počítání 6 - s. 7

 

ÚTERÝ 7. 5. 2024

DÚ - ČJ - PS s. 34/2 + někteří oprava diktátu slov

M - trénovat násobilkovou řadu 6 - celý týden, možno také zde: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/najdi-vetrelce/pocitame.html 

 

PONDĚLÍ 6. 5. 2024

DÚ - ČJ - doplňování slovních druhů - viz nalepený lísteček v pracovním sešitě s. 33

M - Moje počítání 6 - s. 5/1 + trénovat násobilkovou řadu 6 - celý týden

 

PÁTEK 3. 5. 2024

DÚ - NENÍ

 

 

učivo pro chybějící děti:

M- zelený PS - viz poslední nalepená strana - geometrie 1714716340300.jpg + Moje počítání 6 - s. 3/2, 3

ČJ - Písanka s. 24, Pracovní sešit s. 32

PRV - měsíce v roce, PS s. 63 + učit se měsíce v roce

 

ČTVRTEK 2. 5. 2024

DÚ - M - červené Moje počítání 6, s. 3/1

ČJ - doplňování slovních druhů - viz lísteček v PS

 

ÚTERÝ 30. 4.

DÚ NENÍ

KDO NEMÁ ÚKOL Z PONDĚLÍ, MŮŽE UDĚLAT ÚKOLY Z PONDĚLÍ

včera se nepodařilo úkoly na webu zřejmě uložit

 

PONDĚLÍ 29. 4. 

DÚ - ČJ - viz lísteček nalepený v PS (určování slovních druhů)

M - lísteček v novém PS Moje počítání 6

 

ČTVRTEK 25. 4.

zítra hrajeme v 9:00 divadlo - na sebe modré či bílé oblečení, případně pruhované - námořníci

DÚ - ČJ - PS s. 29/4

M - viz fialové Moje počítání s. 38/3

 

STŘEDA 24. 4.

DÚ - ČJ -  lísteček na určování slovních druhů - viz PS s. 28

 - fialové Moje počítání viz hvězdička s. 37 nebo 36

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 28, Písanka s. 25

M - fialové Moje počítání s. 37, 36/1

 

 

ÚTERÝ 23. 4.

DÚ - ČJ - lísteček v pracovním sešitě s. 24

M - viz fialové Moje počítání s. 35

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 27

M - fialové Moje počíání s. 35

AJ - PS s. 41 + knížečka vzadu v sešitě s. 69, 70, zde podle vzoru: 1713858850470.jpg 

 

PONDĚLÍ 22. 4. 

DÚ - ČJ - doplnit chybějící písmena do vět a opsat 2 věty do sešitu (viz sešit psaní s žirafkou). Zítra budeme psát na známky věty z domácího úkolu.

M - viz fialové Moje počítání s. 34 - nalepený lísteček

PRV - téma RYBY, PS s. 58, možno pustit video: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11078664394-ty-brdo/416234100061032/ (ve škole jsme si pouštěli jen kousek)

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - přepis: 22_04_ČJ.docx 

M - fialové Moje počítání s. 34 + procvičování příkladů https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/puzzle-animovane-filmy-3/pocitame.html  + zelený PS s. 112/1

 

PÁTEK 19. 4.

DÚ - ČJ - některé dětiPS s. 26 - viz hvězdička

 

 

ČTVRTEK 18. 4.

DÚ - Moje počítání (fialové) viz hvězdička strana 33 nebo 32

učivo pro chybějící děti:

M - Moje počítání s. 32,  zelený PS s. 110/úkol 3 (řešení 20, 34, 20), úkol 5, úkol 6 (návod zde: 110.pdf)

ČJ - čtení, práce s textem

AJ - červený PS Happy house s. 39

 

STŘEDA 17. 4.

- NENÍ

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 25

M - fialové Moje počítání s. 31

 

ÚTERÝ 16. 4.

DÚ M - viz lísteček ve fialovém Moje počítání - dělení 5

učivo pro chybějící děti:

ČJ - doplňování a přepis vět - Převe_ mě na druhý bře_. Ch_trou ry_ku lze tě_ko ulovit. Ža_ky skákaly do rybn_ka. Kočka hon_la po dvoře my_šku. Kuřá_ka jsou roztomilá.

 

M - procvičování dělení 5:https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html

+ fialové Moje počítání s. 30

+ zelený PS s. 108/2

 

AJ - téma: My house, https://www.youtube.com/watch?v=lx1e5xakqKM

+ červený Happy house s. 36, 37 (poslech zde: https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD2_Track_6.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub) + s. 38

 

PÁTEK 12. 4.

DÚ - NENÍ

učivo pro chybějící děti: M - fialové Moje počítání s. 29, pro zájemce zelený PS s. 107 (návod zde: 107.pdf )

v ČJ jsme četli pohádku O Sněhurce a pracovali s textem

 

ČTVRTEK 11. 4.

DÚ - M -  lísteček ve fialové Moje počítání - násobení 5, zítra mini písemka

učivo pro chybějící děti: M - fialové Moje počítání s. 28 

 

STŘEDA 10. 4.

DÚ - M - některé děti fialové Moje počítání s. 27 - viz hvězdička

 

ÚTERÝ 9. 4.

DÚ - M - viz lísteček - sčítání nalepený v zeleném PS - úplně vzadu

Prosím, aby si děti nosily pravítko.

Ideálně tohoto typu - trojúhelníkové nebo rovné (aby před nulou bylo trochu místa a nula nezačínala hned na rohu pravítka, ne dřevěné)

Centropen Trojúhelník s ryskou

Plastové pravítko Q-Connect - 15 cm

 

PONDĚLÍ 8. 4.

DÚ - ČJ - některé děti dokončit PS s. 24/3a

M - viz lísteček - sčítání nalepený ve fialovém Moje počítání

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 24/1, 2, 3 a (možno klidně celou stranu)

M - fialové Moje počítání s. 26, pro zájemce zelený PS s. 105/3,4 (návod zde: 105.pdf )

PRV - Jarní květiny - PS s. 47

 

ČTVRTEK 4. 4.

DÚ - M - lísteček nalepený ve fialovém Moje počítání - příklady na odčítání - z příkladů budeme psát v pátek písemku (bez používání stovkové tabulky)

 

STŘEDA 3. 4.

DÚ - M - lísteček nalepený ve fialovém Moje počítání - příklady na odčítání - z příkladů budeme psát v pátek písemku (bez používání stovkové tabulky)

 

ÚTERÝ 2.4.

DÚ - ČJ - doplňování y/i - vizl lísteček v sešitě

M - odčítání - příklady - viz lísteček nalepený ve fialové matematice s. 20

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 23/1,2 (možno celou stranu)

M - fialové Moje počítání s. 20/1,2 + zelený PS s. 101/1 

AJ - pracovní červený sešit Happy House s. 30, 31

 

ÚTERÝ 26. 3.

DÚ - ČJ - doplňování lístečku - y/i - nalepený v PS s.22

- počítání - viz lísteček nalepený ve fialovém Moje počítání

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - téma: podstatná jména - video: https://www.youtube.com/watch?v=83rbAfm2nLM + PS s. 22

+ doplňovačka a přepis do sešitu: 26_03_ČJ_doplňovačka + přepis.docx 

M - počítání: 26_03_M .pdf + fialové Moje počítání s. 19/1, 4 (a klidně celou stranu)

AJ: téma Parts of the face: video: https://www.youtube.com/watch?v=-h2Ss3mIXWQ + PS s. 28

+ PS s. 29, poslech zde: https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD1_Track_52.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Easter  Velikonoce: online procvičování slovíček: https://wordwall.net/cs/resource/13612070/easter-quiz

také zde: https://wordwall.net/cs/resource/13613338/quiz-easter

nebo tady: https://wordwall.net/cs/resource/13490715/easter-quiz

 

PONDĚLÍ 25. 3.

DÚ - M - viz fialové Moje počítání hvězdička

ČJ - doplňování lístečku - nalepený v PS

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 21

M - zelený PS s. 100/1, 3 (úkol 3 je těžší, zejména pak druhé výstaviště, pomůže poradit jim umístění čísla 1, pokud i tak těžké, tak nevypracovávat), návod a řešení zde: 110.pdf + fialové Moje počítání s. 18

PRV - PS s. 44 Velikonoce/1,2,5 (případně 4)

+ fialové Moje počítání s. 

 

PÁTEK 22. 3.

přeji Vám hezký víkend a těším se v pondělí na viděnou :-)

DÚ - ČJ - některé děti oprava diktátu

učivo pro chybějící děti:

ČJ - diktát: Voda je tekutina. Ryby žijí ve vodě. Koupání v létě je příjemné. Vodopád je krásný úkaz.

M - fialové Moje počítání s. 17

dnes jsme se věnovali pokusům s vodou, hustota látek a čistička vody

 

ČTVRTEK 21. 3.

DÚ - M - fialové Moje počítání s. 16 viz hvězdička

učivo pro chybějící děti:

M - zelený PS s. 99 (návod: 99.pdf ) + fialové Moje počítání s. 15, 16 (není nutná celá strana)

 

STŘEDA 20. 3.

DÚ- M - fialové Moje počítání s. 15/1

ČJ - doplňování - viz lísteček nalepený v Písance s. 19

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 20, Písanka s.19

M - zelený PS s. 98 (návod zde: 98.pdf ) + fialové Moje počítání s. 14/1,2,4

AJ - červený PS Happy House s. 25, 26, 27 (poslech ke straně 26 zde: https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD1_Track_43.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

ÚTERÝ 19. 3.

DÚ - M - viz hvězdička ve fialovém Moje počítání s. 12 nebo s. 13 nebo s.14

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - diktát vět: Ve vaně je pěna. Běž rychle. Kos sedí na stromě. Čichám ke květině. Píšu dlouhé věty.

M - fialové Moje počítání s. 13

PONDĚLÍ 18. 3.

DÚ - ČJ - některé děti dokončit PS s. 19/5

M - fialové Moje počítání - viz hvězdnička s. 12

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 19/1,2,3,4,5

M  - zelený PS s. 96/1,3 (návod zde: 93.pdf ) + fialové Moje počítání s. 12/1,2 (případně klidně celou stranu)

PRV - PS s. 42,43 (téma Jaro)

 

PÁTEK 15. 3.

DÚ - M - některé děti dopočítat fialové Moje počítání s. 11/3

učivo pro chybějící děti:

ČJ - pracovní list 2. strana - viz níže včerejší příloha (kdo byl včera ve škole, má pracovní list nalepený v pracovním sešitě)

Písanka s. 18

M - procvičování dělení 4, zelený PS s. 95/2,4 (návod zde: 95.pdf ) + fialové Moje počítání s. 11

 

ČTVRTEK 14. 3.

DÚ - M -  procvičování dělení 4 - zítra mini písemka na dělení 4

učivo pro chybějící děti:

M - procvičování dělení 4, zelený PS s. 94 (návod zde:94.pdf , zde k úkolu č. 3 síla zvířátek: sílá zvířátek_úkol č.3.png ) + fialové Moje počítání s. 10

ČJ - pracovní list (pouze 1. strana - čtení, druhou stranu budeme vypracovávat zítra): ČJ_14_15_03_2024.pdf 

 

STŘEDA 13. 3.

DÚ - M - viz fialové Moje počítání s. 9 (nebo 8) hvězdička, zítra mini písemka na násobení 4

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 18/3 (pro zájemce 4), + diktát slov: sobě, pěst, uvěřil, měšec, koloběžka, pěšky, světlo, umělec, Písanka s. 17

M - procvičovat dělení 4 https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html

+ zelený PS s. 93/1, 4 - úkol 4 je vcelku obtížný, tudíž, pokud dětem nepůjde, ať raději procvičují sčítání a odčítání do 100 (např. zde: https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-b) - návod a řešení zde: 93.pdf 

+ fialové Moje počítání s. 9

AJ - téma hodiny I like, I don´t like ... Mám rád, Nemám rád...

video: https://www.youtube.com/watch?v=p683AW4Q_7w

další video: https://www.youtube.com/watch?v=nE8ttvPACeg

+ PS s. 22, 23

(případně pro zájemce: přečíst  1710320496343.jpg+ udělat podle vzoru či podle vlastního nápadu knížečku - PS s. 65, 66)

 

ÚTERÝ 12. 3.

DÚ - M - fialové Moje počítání s. 9/2

ČJ - některé děti oprava diktátu

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - diktát slov: holoubě, pěkně, právě, paměť, příběh, prospěch, květ, potmě + PS s. 18/2

M - fialové Moje počítání s. 8

 

 

PONDĚLÍ 11. 3.

DÚ - M - fialové Moje počítání s. 8/4

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 18/1 + diktát slov do sešitu s pomocnými linkami (se žirafou či jiný sešit 512 s pomocnými linkami): oběd, zpěv, svět, paměť, sběr, pěna, vědět, proměna

M - zelený PS s. 92/2, dále úkol 1 - je dle obtížnosti, každý zvládne, co dokáže, je také možné dětem poradit např. která čísla budou ve žlutých políčkách apod. a dále úkol č. 4 - možné dětem poradit, jaká čísla budou ve žlutých rámečcích (návod a řešení zde: 92.pdf )

dále fialové Moje počítání s. 7 - možno celou stranu

 

PÁTEK 8. 3.

 - M - někteří dopočítat příklady na dělení - viz lísteček v zeleném PS s. 91

učivo pro chybějící děti:

M - zelený PS s. 91(návod zde: 91.pdf k úkolu č. 3 použijte rodokmen: M_91_03.png ) + procvičovat násobilkovou řadu 4 a dělení 4:https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html 

ČJ - Písanka s. 16, povídali jsme si Janu Werichovi, děti si mohou pustit např. Fimfárum od Jana Wericha: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1092744155-fimfarum-jana-wericha/

pracovní sešit s. 17

 

ČTVRTEK 7. 3.

- fialové Moje počítání s. 7/1 + vyjmenovat násobilkovou řadu 4

 

učivo pro chybějící děti:

M - procvičovat násobilku 4 , zde výběr dle obtížnosti: https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-4

+ zelený PS s. 90/2,3,4 (návod zde: 90.pdf ) + fialové Moje počítání s. 6/3 + s. 7/2

ČJ - PS s. 16/4 + procvičování bě, pě, vě

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/pismeno-%C4%9B/slova-s-be-pe-ve-me/doplnovani-dvojic/cviceni1.htm

 

STŘEDA 6. 3.

DÚ - M - fialové Moje počítání s. 6/1

ČJ - viz Písanka s. 13 - nalepený lísteček na doplňování i,í/y,ý

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 16/1,2, Písanka s. 13

M - zelený PS s. 89/1,3 (návod zde: 89.pdf ) + fialové Moje počítání s. 6/1,2

AJ - červený sešit Happy House - s. 20, písnička: https://www.youtube.com/watch?v=ddDN30evKPc  + strana 21 - poslech k straně 21 zde: https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD1_Track_38.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

 

ÚTERÝ 5. 3.

DÚ - ČJ - někteří oprava diktátu

M - fialový sešit Moje počítání s. 5/2

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - diktát: Děti se těší na sáně. Mládě kočky je kotě. Štěpán natrhal několik sněženek.

M - fialový sešit Moje počítání s. 4 + s. 5

PONDĚLÍ 4. 3.

DÚ - M - procvičovat násobilku 4 - příklady nalepené ve fialovém sešitě Moje počítání s. 3

ČJ - doplňování dě, tě, ně - viz lísteček na doplňování nalepený v PS s. 15

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 15

M - zelený PS s. 88/2 (pro zájemce 3, 4), návod zde: 88.pdf + fialový sešit Moje počítání s. 3/1,2 (možno ale celou stranu)

 

PÁTEK 1. 3.

DÚ - procvičovat násobilku 4

učivo pro chybějící děti:

M - procvičovat násobilku 4, zde je možno vybrat si podle obtížnosti:

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-4

+ zelený PS s. 87 (návod zde: 87.pdf ), pokud někdo nemá sešit doma, zde je strana 87:M_01_03.pdf 

ČJ - PS s. 14, Písanka s. 12

 

ČTVRTEK 29. 2.

DÚ - ČJ - doplňování s - z - viz lísteček nalepený v pracovním sešitě

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - procvičovat doplňování Ť - Ď, S - Z ČJ_29_02.docx + online procvičování zde: https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky

M - zelený PS s. 86 - zde obrázek rodokmenu (úkol č. 2): rodokmen_86_02.png Typ: PNG obrázek, Velikost: 85.99 kB (pro ty, kteří nemají doma, M_29_02.pdf ), návod k řešení zde: 86.pdf 

 

STŘEDA 28. 2.

DÚ - ČJ - doplňování Ť - Ď - viz lísteček v pracovním sešitě

M - procvičovat násobilku 4 - učit se ji vyjmenovat

zde možnost procvičovat online: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/nazorna-nasobilka-4/pocitame.html

nebo případně výběr (dle obtížnosti): https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-4

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - 

M - zelený PS s. 85/2, 4 (návod zde: 85.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 168.05 kB

procvičovat násobilku 4 - učit se ji vyjmenovat

zde možnost procvičovat online: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/nazorna-nasobilka-4/pocitame.html

nebo případně výběr (dle obtížnosti): https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-4

AJ - červený PS Happy House s. 16 (poslech zde: https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD1_Track_29.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub,

+ s. 17

 

ÚTERÝ 27. 2.

DÚ - doplňování T - D - viz lísteček v pracovním sešitě

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 12/4 + procvičovat T-D t-d, p-b.docx , také zde: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/znamkovane-diktaty/cviceni-d-t.html

M - nový zelený PS 3. díl s. 84(2, 3) - možno vyzvednout ve škole, nebo zde:M_84_2,3.pdf , návod zde: 84.pdf 

 

 

PONDĚLÍ 26. 2. 

DÚ - ČJ - doplňování P - B - viz lísteček nalepený v pracovním sešitě - zítra bude písemka na doplňování P- B

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 12/1,2,3

M - procvičování dělení třemi + zelený PS s. 80/1,2,3 (návod zde: 80.pdf)

 

PÁTEK 23. 2.

DÚ -  pro zájemce procvičovat dělení: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html

V pondělí mini písemka na dělení třemi

někteří ČJ - viz PS s. 11 hvězdička

učivo pro chybějící děti:

M -  procvičovat dělení: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/deleni/priklady.html

zelený PS s. 79/1,2,3,4 (návod zde: 79.pdf)

ČJ - PS s. 11, písanka s. 9/1

PRV - téma třídění odpadu, písnička: https://www.youtube.com/watch?v=72Qg8NV3HyA

video: https://www.youtube.com/watch?v=kbnhhbRxT_8

Pracovní sešit s. 39,41

 

 

ČTVRTEK  22. 2. 

DÚ - M - dělení třemi

ČJ - Písanka s. 9/2

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 10, Písanka s. 9/2

M - procvičování násobení a dělení třemi + zelený PS s. 78 (úkol 2 -stačí vyřešit jedno výstaviště, úkol 4 obsahuje těžké příklady - stačí vyřešit, co děti zvládnou), návod zde: 78.pdf

 

 

STŘEDA 21. 2.

DÚ - ČJ - viz hvězdička v PS s. 8 nebo lísteček 

M - viz lísteček nalepený v zeleném PS s.77 - zítra mini písemka na násobení třemi

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - dokončit PS s. 9 + Písanka s. 8

M - zelený PS s. 77 (návod zde: 77.pdf ) + procvičovat násobení třemi, např. zde: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

nebo zde velký výběr: https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-3 

AJ - Téma hodiny: School time, song: https://www.youtube.com/watch?v=hjFaqDNUVFo

červený PS s. 12,13,14, poslech ke straně 13 zde: https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD1_Track_23.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

 

ÚTERÝ 20. 2.

DÚ - ČJ -  viz hvězdička v PS buď s. 8 nebo s. 9

M - viz hvězdička na pracovním listě (nalepený v zeleným PS) + procvičovat násobilku 3

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 8/2 c, s. 9/1, 2

M - procvičovat násobilku 3 (příklady na násobení)

M_20_02_2024.docx  + vyplnit násobilkovou tabulku (násobky 1, 2, 3 rovně i dolů) v zeleném PS s. 74 - na bílé straně

 

PONDĚLÍ 19. 2.

DÚ - ČJ - PS s. 8/viz hvězdička

M - procvičování násobení 3 - viz lísteček nalepený v zeleném PS

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 8/1,2- polovina

M - procvičování násobení 3 https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

+ zelený PS s. 76/2,3 (stačí vyplnit autobus - tabulku), 4 (návod zde: 76.pdf )

 

 

 

 

PÁTEK 16. 2.

DÚ - NENÍ

učivo pro chybějící děti:

M - procvičovat násobení, dělení dvěma, třemi, zelený PS s. 75/1,2,3 (návod zde: 75.pdf )

ČJ - PS s. 7/3,4,5,6, Písanka s. 7 + diktát: Ukliď si! Lidka pojede na hrad. Její sousedku Radku bolí zub.

 

STŘEDA 14. 2. + ČTVRTEK 15. 2.

- M - lísteček na dělení dvěma - zítra v pátek mini písemka

 

M - zelený PS s. 73 (návod zde: 73.pdf ) + s. 74/1,2,3 - doplnit tabulku (návod zde: 74.pdf ) + procvičování násobení a dělení dvěma a třemi

 

ČJ - PS s. 6 - dokončit, PS s. 7/1,2, diktát: Masky chodí po vesnici. Tancují a volají. 

 

ÚTERÝ 13. 2.

DÚ  není

učivo pro chybějící děti: Dnes byly skupinové aktivity v ČJ a v M, pokud chtějí děti procvičovat - tak násobilku 2, 3 

PONDĚLÍ 12. 2. 

DÚ: online úkol P - B https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/znamkovane-diktaty/cviceni-b-p.html

 

UČIVO PRO CHYBĚJÍCÍ DĚTI: 

ČJ - PS s. 6/1, 2 + online úkol:  https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/znamkovane-diktaty/cviceni-b-p.html

M - zelený PS s. 71/1/3,4 (návod zde: 71.pdf )

+ procvičování násobilky 2, 3 

zde online výběr podle obtížnosti: https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-3

 

ČTVRTEK 1.2.

Dnes výchovný koncert

Domácí úkoly nejsou

Přeji Vám krásné prázdniny a za týden se budu těšit na viděnou! Ahoj!

 

STŘEDA 31. 1.

dnes třídní den

domácí úkoly nejsou

 

ÚTERÝ 30. 1.

DÚ - M - viz pracovní list - dopočítat domečky případně jeden sloupec úkol pod domečky

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 5, Písanka s. 5, 6

M - pracovní list druhá strana M_29_30_01_2024_nás.třemi.pd

+ procvičovat násobilku 3 - vyjmenovat + např. procvičovat online: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

AJ - červený PS Happy House - s. 8, 9 (možno i strany 10, 11, zde je poslech k úkolu na straně 10: https://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Happy_House_2_new_CD1_Track_17.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 

PONDĚLÍ 29. 1. 

DÚ - M - viz nalepený pracovní list v zeleném PS s. 69 - úkol č. 4 - není nutné dělat celé + procvičovat násobilku 3 - vyjmenovat

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 4

M - zelený PS s. 69/1, 2 (návod zde: 69.pdf ) + pracovní list první strana: M_29_30_01_2024_nás.třemi.pdf 

 

PÁTEK 26. 1.

DÚ - NENÍ

učivo pro chybějící děti: 

M - procvičujeme násobilku 3: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nazorna-nasobilka-3/pocitame.html

+ zelený PS s. 63/1

ČJ - PS s. 3

Písanka s. 4

 

ČTVRTEK 25. 1.

DÚ - M - viz lísteček v zeleném PS s. 68

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS - Příloha 2

M - PS s. 68/1,2,3 návod zde: 68.pdf 

+ procvičovat násobilku 2: https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-2

+ sčítání do 100 https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku-typ-2/priklady.html

STŘEDA 24. 1.

DÚ - M -  viz lísteček v zeleném PS s. 67

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 54

M - zelený PS s. 67 /2,3,4 - návod zde: 67.pdf + plán parku zde: 67_02.jpg + procvičovat příklady sčítání s přechodem přes 10 do 100: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pocetni-trenazer/scitani-s-prechodem-pres-desitku/priklady.html

 

ÚTERÝ 23. 1. 

DÚ - M - fialový PS Moje počítání s. 2/3

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS - dokončit s. 53 + nečíslovaná strana 55, Písanka s. 3 - přepis básničky

M - zelený PS s. 66 (návod zde: 66.pdf ) + fialový PS Moje počítání s. 2/1, 3

 

PONDĚLÍ 22. 1. 

DÚ - viz fialový PS Moje počítání - nalepený lísteček nebo dokončit stranu

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - ve škole jsme psali přepis básničky. Možno si doma vybrat jakoukoliv krátkou básničku a přepsat ji do sešitu s pomocnými linkami

M - procvičovat online: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/hradni-veze/priklady1.htm

 

 

PÁTEK 19. 1.

DÚ - ČJ někteří dokončit v PS s. 52/5 - nevybarvovat - jen doplnit i/í ... y/ý

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 52/5, 53/ 1, 2

Písanka - kdo má u sebe již novou fialovou, tak s. 2, kdo má ještě modrou, tak dokončit poslední stranu

M - procvičovat násobení a dělení dvěma (pomoci může znázornění knoflíků se dvěma dírkami) + zelený PS s. 65, návod zde - pozor u úkolu č. 2 - řešení uvedu přímo zde, v návodu je chyba: 2a) A-5, B-2, celkem 7, 2b) A-5, B-1, celkem 6, 2c) A-50, B-10, celkem 60

ČTVRTEK 18. 1.

DÚ - M -viz lísteček s příklady na odčítání nalepený v zeleném PS s. 64

Děti mají výzvu: zvládni úkol sám bez pomoci rodičů (rodič může jen zkontrolovat), ale pokud něco dítěti nejde, ať se zkusí s tím popasovat sám a případně další den s paní učitelkou

můk domácí úkol

učivo pro chybějící děti:

ČJ - viz pracovní list ČJ_18_01_2024.pdf 

M - viz pracovní list M_1.pololetí_2.ročník_hejný.pdf 

AJ - téma: WILD ANIMALS, podle stínů poznávej, vždycky si můžeš video stopnout a zapsat si i slovčko nebo provní písmeno slovíčka: 

https://www.youtube.com/watch?v=CA6Mofzh7jo

video - klidně se pohybuj i podle videa, jestli chceš: https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4

zde pracovní list:

AJ_wild animals_18_01.docx 

 

 

STŘEDA 17. 1.

Dú není

 

učivo pro chybějící děti:

dnes jsme s dětmi zejména opakovali učivo - druhy vět, dělení slov na slabiky

 

 

ÚTERÝ 16. 1. 2024

DÚ ČJ - někteří dokončit PS s. 51/3, kdo má hotové, tak online procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/znamkovane-diktaty/cviceni.html

M - viz lísteček na příklady typu 80 - 6 nalepený v zeleném PS s. 64

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 51/3 + online procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/znamkovane-diktaty/cviceni.html

do sešitu napsat 7 slov (na tvrdé a měkkné slabiky) 

M - zelený PS s. 64/1, 3 (řešení zde: 64.pdf ) + procvičování příkladů na odčítání zde: https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-a

 

PONDĚLÍ  15. 1. 2024

DÚ - ČJ - viz lísteček nalepený v PS s. 52 - doplňování y,ý, i, í

M - oranžový PS viz hvězdička

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 52/1, 2

​​​​​​

 

---------------------------------------------------------------------------

PÁTEK 12. 1. 2024

úkoly nejsou, krásný víkend všem

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 50 + online procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/procvicujeme/diktaty1.htm + https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/psani-u/pravopisny-trenazer/cviceni.html

Písanka s. 28

M - procvičování násobilky + odčítání + M_12_01_2023.pdf 

 

 

ČTVRTEK 11. 1. 2024 

domácí úkol není, ponořte se do čtení,

pro zájemce online procvičování odčítání: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-A/psi-smecka/priklady1.htm

 

STŘEDA 10.1. 2024

DÚ - M - viz hvezdička zelený PS s. 61

ČJ - viz lísteček (doplňování y/i) v PS s. 51

 

ÚTERÝ 9. 1. 2024

DÚ - ČJ - viz lísteček nalepený v pracovním sešitě na s. 50

M - někteří lísteček nalepený v zeleném PS s. 60, další oranžový PS s. 30 (viz hvězdička)

 

 

PONDĚLÍ 8. 1. 2024

DÚ - ČJ - PS s. 49/2 nebo lísteček

M - oranžový PS s. 30 - viz hvězdička

 

 

PÁTEK 5. 1. 2024

DÚ - NENÍ

učivo pro chybějící děti:

ČJ - čtení, přepis básničky My tři králové My tři králové.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 13.18 kB

PS s. 48

M - zelený PS s. 58/1 + doplnit si vlastní tabulkutabulka_knihy v knihovně_násobilka.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 13.97 kB + měření úsečky - práce s pravítkem

 

ČTVRTEK 4. 1. 2024

DÚ - M - oranžový PS s. 30/1 - dokončit

učivo pro chybějící děti:

ČJ - čtení

M - zelený PS s. 57/1, 4 (řešení úkolu č. 1 - 1 = 7 - 6, 9 - 4 = 5, 3 + 3 = 6, 8+3=11, 2+2=4, 326 nemá řešení, úkol č. 4 (řešení např. 3, 7, 3 (je více možností)+ oranžový PS s. 30/1

 

STŘEDA 3. 1. 2024

Dú: ČJ - někteří viz hvězdička PS s. 47 

 

učivo pro chybějící děti:

ČJ - PS s. 47, Písanka s. 27

M - zelený PS s. 56/1,2,3 (návod zde: 56.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 126.47 kB

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28
1
29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
1
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Předpověď počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
jasno 26 °C 13 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 28/15 °C
pondělí 24. 6. déšť 20/15 °C
úterý 25. 6. slabý déšť 23/13 °C

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Na Deset tisíc rytířů desettisíckrát deset tisíc kapek.

Svátek a výročí

Svátek má Pavla

Fotogalerie

Poslední přidaná fotografie

Waldini

Projekty

Foto

Foto

ZŠ a MŠ Nemojany
ZŠ a MŠ Nemojany